پروپوزال روش تحقیق مدیریت

پروپوزال ارشد مدیریت اجرایی,بازرگانی,بازاریابی,دولتی,صنعتی

پروپوزال روش تحقیق اقتصاد مقاومتی و بهره وری

بررسی و اولویت بندی سیاست های اقتصاد مقاومتی حوزه نفت و گاز بر ارتقا بهره وری شرکت پالایش نفت آبادان براساس مدل های پرووپزال