دسته مقالات پژوهشی عملکرد نفت و گاز

فولدر زیپ پیوست حاوی ۱۲ فایل مقاله، پایان نامه، ایبوک در حوزه عملکرد سازمانی در حوزه نفت و گاز به زبان انگلیسی است

پایان نامه دکتری؛ ۱۶۰ صفحه – ۲۰۱۵

پایان نامه دکتری ۲۰۱ صفحه – ۲۰۱۵

پایان نامه دکتری ۶۲۶ صفحه – ۲۰۱۷

پایان نامه دکتری ۱۷۹ صفحه – 2015

پایان نامه کارشناسی ارشد ۹۸ صفحه – ۲۰۱۵

پایان نامه کارشناسی ارشد ۲۳۵ صفحه – ۲۰۱۵

مقاله ۲۰۱۱-ISI ؛ ۲۳ صفحه

مقاله ۲۰۱۰-ISI ؛ ۲۲ صفحه

ایبوک، ۲۰۱۳ – ۵۰ صفحه

[arianpalpaiddownloads id=”183″]