پاورپوینت,ایبوک و تکست آموزش PDF,SPSS

ـ ایبوک آموزش کامل SPSS از مقدماتی تا فوق پیشرفته؛

تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته با نرم افزار SPSS

انگلیسی – ۵۰۵ صفحه – ۲۰۱۷ – انتشارات وایلی

دانلود رایگان