ایبوکا: آموزش تصویری نرم افزار SPSS

دوستان عزیزی که قصد آشنایی با نرم افزار آسان و کاربردی SPSS دارند، در این صفحه انبوهی از فایل های آموزش تصویری تجزیه و تحلیل آماری SPSS به رایگان در اختیار عموم علاقه مندان قرار میگیرد.

هدف ایبوکا آشنایی شما دوستان با این نرم افزار کاربردی است.

 

ـ آموزش تصویری نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS – سری اول

ـ آموزش تصویری نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS – سری دوم

ـ آموزش تصویری نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS – سری سوم

ـ تحلیل آماری فرضیه های پایان نامه با نرم افزار تحلیل آماری SPSS